30 December 2006

Bảo Việt: Đại gia thứ ba nộp tiền cho Mr Bill

12:15 AM
Vietcombank, FPT và bây giờ là Bảo Việt - những món tiền đủ lớn đầu tiên của Mr Bill sau 11 năm đầu tư vào thị trường Việt Nam. 11 năm là cả 1 quá trình, nhưng 1 vài năm tiếp theo có lẽ sẽ mang lại cho Microsoft xứng đáng với đầu tư của họ.
VCB và Bảo Việt là 2 đại gia của Nhà nước. Tiền mua là tiền của Nhà nước (Nhà nước là ...của dân, do dân và vì dân!) Còn FPT là Doanh nghiệp cổ phần, nên phải bỏ tiền túi và sẽ phải tính toán hiệu quả. Chỉ cần vài thông điệp: Hình ảnh Mr Bình bắt tay Mr Bill; FPT là doanh nghiệp ngoài Nhà nước đầu tiên mua bản quyền; Công bố thỏa thuận MS-FPT...đẩy giá cổ phiếu lên, là thấy hiệu quả rồi!

Chia sẻ: