07 July 2007

Xinh ơi là xinh

1:34 AM
Mình chụp Bông hôm tết về quê. Thông lệ là sáng mồng 1 tết cả nhà về quê Thạch Thất, thăm hỏi họ hàng nội ngoại. Chiều tối mới về, xong rồi tết mới làm gì tiếp thì làm.
Mình rất ưng tư thế tự nhiên và nụ cười của Bông:

Chia sẻ: