22 September 2007

Quy trình làm web - PARADYME

Cả ngày hôm nay tiếp tục quá trình mò mẫm design LangLieu.vn. Mình như 1 đứa trẻ tập đi, dò dẫm qua từng bước đi, mắc đâu dừng lại loay hoay tìm cách đi tiếp. Công việc tìm hiểu 1 cái mới luôn tạo ra hứng thú và thách thức mình.

Chiều ngồi vừa vẽ bố cục vừa nói chuyện với GiangDH về quy trình làm web. Giang nói đến 1 công đoạn tư vấn, khảo sát sau ký hợp đồng mà hiện tại công ty mình sales đang làm kiêm luôn. Đây là công đoạn cần tri thức tư vấn để cùng làm việc với KH. Tư vấn - vấn đề không phải chỉ của làm web, mà của cả các công ty làm sp/dv IT khác ở VN hiện nay.

Tối về thử vào Google tìm quy trình làm web. Tìm thấy công ty PARADYME , họ chia kiến trúc làm web thành:
  • User task flows and interaction design
  • Information architecture (site maps)
  • User interface design
  • Content matrices
  • Migration mapping
Xem ví dụ của Paradyme

Cơ bản là giống với AG đang làm, tuy nhiên mình cũng hiểu thêm được một số vấn đề về cách thức làm web qua ví dụ này.
Chia sẻ: