21 September 2007

Trang chủ LangLieu.vn

9:25 PM
Sáng nay ngồi làm xong cùng Huy cái giao diện trang chủ site LangLieu.vn
Mình hài lòng về bố cục. Sẽ hoàn thiện thêm, nhưng cơ bản đây sẽ là trang chủ LangLieu.vn
Chiều nay các anh đi xa trao đổi 1 vấn đề quan trọng. Không trực tiếp là vấn đề của mình, nhưng mình cũng ngóng chờ đợi kết quả, bất luận kết quả là thế nào.
Chia sẻ: